ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ανάλυση σπέρματος-σπερμοδιάγραμμα

σπερμοδιαγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα είναι ίσως η σημαντικότερη εξέταση εκτίμησης της γονιμότητας ενός άνδρα, κατά την οποία ελέγχονται ο συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων και ο όγκος σπέρματος, η μορφολογία σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα τους, οι συγκολλήσεις τους και η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων. Απαιτούνται περισσότερα του ενός δείγματα σπέρματος, προκειμένου η εκτίμηση της γονιμότητας να είναι τεκμηριωμένη. Τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται σε απόσταση 3 ή 4 εβδομάδων το ένα από το άλλο.

Προετοιμασία

Θα πρέπει ο άντρας να μην εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2 μέρες, αλλά η αποχή να μην είναι μεγαλύτερη από 7 μέρες, να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39οC) τους τελευταίους τρεις μήνες και να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του.

Το δείγμα του σπέρματος συλλέγεται συνήθως διά του αυνανισμού σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο. Κατά τη συλλογή, ο άντρας πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή, ώστε να συλλέξει όλη την ποσότητα του σπέρματος. Το δείγμα πρέπει να εκτεθεί το λιγότερο δυνατό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και η μεταφορά του στο εργαστήριο πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι με τριάντα λεπτά. Κατά τη μεταφορά, το δείγμα πρέπει να διατηρείται ζεστό (20-37οC) πχ διατήρησή του κοντά στη μασχάλη κατά τη μεταφορά του στο εργαστήριο.

Τα κύρια αποτελέσματα της εξέτασης είναι:

Ασπερμία=απουσία υλικού ύστερα από εκσπερμάτιση.

Υποσπερμία=μικρός όγκος σπέρματος.

Αζωοσπερμία=απουσία σπερματοζωαρίων στο δείγμα του σπέρματος.

Κρυπτοσπερμία=παρουσία σπερματοζωαρίων μόνο ύστερα από φυγοκέντριση.

Ολιγοσπερμία=μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων [(<15 εκ. σπερματοζωάρια/ml (φυσιολογικό=15-40) ή <40εκ σπερματοζωάρια συνολικά (φυσιολογικό=40-250 εκ)].

Τερατοσπερμία=Αυξημένη παρουσία σπερματοζωαρίων με ανώμαλη μορφή (<4% σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφή).

Ασθενοσπερμία=Μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων (<32% προωθητική κινητικότητα ή <25% ζωηρή κινητικότητα).

Νεκροσπερμία=Παρουσία στο δείγμα μόνο νεκρών σπερματοζωαρίων (φυσιολογικά >60-75% ζώντα) .

Άλλα, εξίσου σημαντικά, αποτελέσματα είναι η οξύτητα (pH ≥7.2 και <8), η οσμή και το χρώμα, ο όγκος (>2 ml), η ρευστότητα, η ύπαρξη λευκών αιμοσφαιρίων: <1 εκ. και τα συγκολλημένα σπερματοζωάρια (<50%)

 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν γενικά στην/ον ασθενή με διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος με βάση την υπάρχουσα ιατρική γνώση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μιλήστε με τον ιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!