ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.Μέτρηση βάρους: Ανά μήνα
2.Μέτρηση τιμών σακχάρου στο σπίτι: σύμφωνα με τις οδηγίες του ενδοκρινολόγου
3.Μέτρηση αρτηριακής πίεσης: κάθε δίμηνο
4.Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: κάθε 3-6 μήνες
5.Οφθαλμολογικός έλεγχος: κάθε 6-12 μήνες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οφθαλμιάτρου
6.Αιματολογικές εξετάσεις/ούρων: κάθε 6-12 μήνες ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ενδοκρινολόγου
7.Νευρολογικός έλεγχος-Διαβητικό πόδι-Δέρμα: σε κάθε επίσκεψη
8.Καρδιολογικός έλεγχος: Ανάλογα με την ηλικία και παράγοντες κινδύνου. Τουλάχιστον ετήσια
9.Triplex καρωτίδων, κάτω άκρων: σύμφωνα με τις οδηγίες του ενδοκρινολόγου
10.Εμβολιασμός ετήσια εναντίον της γρίπης, άπαξ εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου, εμβολιασμός έναντι ηπατίτιδας Β.Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν γενικά στην/ον ασθενή με διαβήτη με βάση την υπάρχουσα ιατρική γνώση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μιλήστε με τον ιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!