ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Μακρόχρονη παρακολούθηση

Τόσο η φαρμακευτική όσο και η χειρουργική αντιμετώπιση των υποφυσιακών αδενωμάτων απαιτούν τακτικό και μακροχρόνιο έλεγχο (πολλές φορές εφ’όρου ζωής) ο οποίος δεν πρέπει να παραλείπεται ή να αμελείται. Ο έλεγχος γίνεται με μέτρηση ορμονών, βιοχημικές δοκιμασίες και απεικόνιση της υπόφυσης με μαγνητική τομογραφία. Η συχνότητα διένεργειας των εξετάσεων αυτών εξαρτάται από το είδος του όγκου, την κυτταρολογική εξέταση, το μέγεθος και την εντόπισή του και τα συμπτώματα που προκαλεί. Ο προγραμματισμός της παρακολούθησης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ενδοκρινολόγο.

 

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν γενικά στην/ον ασθενή με παθήσεις της υπόφυσης με βάση την υπάρχουσα ιατρική γνώση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μιλήστε με τον ιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!