Η ενδοκρινολογική εταιρεία εκδίδει τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την επινεφριδιακή ανεπάρκεια.

The Endocrine Society has issued its first ever clinical practice guideline on the diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency, a life-threatening endocrine disorder characterized by the insufficient production of glucocorticoids and/or mineralocorticoids by the adrenal cortex.

Διαβάστε περισσότερα: endocrinologyadvisor.com

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!