ΕΙΔΗ ΣΔ

είδη-διαβήτηΤύπου 2, διαβήτης κύησης, Τύπου 1+LADA (Τύπου 1 των ενηλίκων), φαρμακευτικός, δευτερογενής (ιοί, ενδοκρινοπάθειες, ανσοενδοκρινοπάθειες, σύνδρομα Down, Turner κτλ, παθολογίες παγκρέατος, κυστική ίνωση, αιμοχρωμάτωση, μεσογειακή αναιμία), γονιδιακός (MODY-ΣΔ των νέων κ.α).

Προδιαβήτης
Πρόκειται για πρόδρομες μορφές του ΣΔ. Η εξέλιξή τους σε ΣΔ μπορεί να καθυστερήσει ή να αναχαιτιστεί με τη σωστή διατροφή, την άσκηση και ορισμένα φάρμακα.

  • Διαταραχή γλυκόζης νηστείας: Τιμή σακχάρου νηστείας >100 και < 126 mg/dl
  • Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη: 2 ώρες μετά καμπύλη σακχάρου >140 και < 200 mg/dl


Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν γενικά στην/ον ασθενή με διαβήτη με βάση την υπάρχουσα ιατρική γνώση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μιλήστε με τον ιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!