ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβήτης
1. Συμπτώματα και τιμή γλυκόζης σε οποιαδήποτε στιγμή > 200 mg/dl
2. Συμπτώματα και σημεία διαβητικής κετοξέωσης
3. Τιμή σακχάρου νηστείας > 126 mg/dl (λαμβάνεται πρωί, μετά 8 ώρες νηστείας)
4. Τιμή σακχάρου >200 mg/dl στις 2 ώρες μετά από καμπύλη σακχάρου
5. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c>6.5%)
6. Τύπου 1= Ανίχνευση αυτοαντισωμάτων (GAD65, Ins, ICA-2,ZnT8)

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη χρησιμοποιείται πλέον τόσο για τη διάγνωση του ΣΔ, αλλά και για την παρακολούθηση της ρύθμισης του σακχάρου αίματος, αφού αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή σακχάρου αίματος τους τελευταίους 3 μήνες πριν την εξέταση. Τιμές HbA1c < 6% θεωρούνται ενδεικτικές καλού γλυκαιμικού ελέγχου.

Προδιαβήτης
1. Διαταραχή γλυκόζης νηστείας: Τιμή σακχάρου νηστείας >100 και < 126 mg/dl
2. Διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη: 2 ώρες μετά καμπύλη σακχάρου >140 και < 200 mg/dl

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν γενικά στην/ον ασθενή με διαβήτη με βάση την υπάρχουσα ιατρική γνώση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μιλήστε με τον ιατρό σας.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!