Τελευταία μετανάλυση δείχνει πως οι αναστολείς DPP-4 δε σχετίζονται με αυξημένο καρδαγγειακό κίνδυνο

Cardiovascular and non‐cardiovascular safety of dipeptidyl peptidase 4 inhibition: a meta‐analysis of randomized controlled cardiovascular outcome trials

Abbas, A. S.; Dehbi, H.‐M.; Ray, K. K.
Diabetes, Obesity and Metabolism, Volume 18, Number 3, 1 March 2016, pp. 295-299(5)

Διαβάστε περισσότερα

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο!